Kontakt

Nakladatelství LYNX
Jindřich Pachta
Provazníkova 21
IČ: 46330194
plátce DPH
613 00 Brno
Česká republika
 

Volejte přes O2: +420 602 515 341
 
Mailujte: nakladatellynx@centrum.cz
 
Mapa: Ukázat místo na mapě
 
Rychlý dotaz od vás:

Informace

Informace od nás, informace pro vás!

Informace: nestíhám doplňovat... a to je duben 2014, do "Novoročenek" – dopněno pár kousků... do "pexes" dopsány názvy nově vytvořených, přidány obrázky titulních stran nových knih...

Recenze: k 17. duben 2014 přidána recenze na knihu

Klavírní ETUDY pro žáky ZUŠ se zaměřením na techniku hry stupnic

V roce 2013 vydalo brněnské nakladatelství Lynx sbírku Klavírních etud pro žáky ZUŠ se zaměřením na techniku hry stupnic. Autorem notového materiálu je Matej Olejár, učitel ZUŠ a student oboru Klavírní pedagogika na Hudební fakultě JAMU v Brně. Poměrně rozsáhlá sbírka, ve které chtěl autor nabídnout etudy pro většinu stupňů vyspělosti žáků na ZUŠ, je rozčleněna do čtyř oddílů. První se zabývá problematikou zvukové přípravy hry stupnic (takto podaný způsob práce se zvukovou stránkou stupnic v jiných českých sbírkách nenajdeme), druhý řeší nácvik podkládání palce. Značně rozsáhlejší jsou oddíly třetí a čtvrtý s názvy Stupnice a Chromatická stupnice, které nabízejí široký výběr etud různé obtížnosti. Velmi praktické je barevné orámování stránek, které napomáhá rychlejší orientaci v publikaci. Zeleně jsou označeny stránky se snadnými etudami určenými k získání základních dovedností v dané oblasti. Nejjednodušší z nich mohou hrát i začátečníci, kteří ještě neumějí kompletně číst notový text. Tyto skladbičky doplňují obrázky výseče klaviatury se zachycením tónového rozsahu použitého v dané skladbě. Jako motivace malému klavíristovi určitě poslouží krásné ilustrace paní Lenky Novotné i názvy skladeb z pera dětských autorů (ukázka č. 1). Náročnější etudy jsou označeny barvou modrou. Tyto etudy zahrnují nácvik daných prvků v rychlejším tempu. Konkrétní technický prvek je použit na kratších motivech, aby nedocházelo k nežádoucímu přetěžování ruky žáka (ukázka č. 2). Pokud je žák připraven, přechází k etudám na rozvoj výdrže, označených barvou oranžovou, kde je stupnicová technika aplikována již na delších úsecích. Každý z oddílů (A – D) autor opatřil metodickými poznámkami ke hře jednotlivých etud s doporučením prstokladů, dynamiky, technického frázování, s informací o skladateli apod. Sám autor poukazuje na to, že návrhy prstokladů, dynamiky apod. je nutno přizpůsobovat konkrétním potřebám jednotlivých žáků. To, jak je důležité věnovat se studiu stupnicové techniky, která prostupuje celou klavírní literaturu, je demonstrováno na několika notových příkladech z klavírního repertoáru připojených k oddílům C a D (ukázka č. 3). Mladé klavíristy jistě potěší povídání o skladatelích s připojenými portréty. Zajímavým prvkem k rozvoji hudebního myšlení je u některých etud připojený návod a pracovní list, jak si udělat zjednodušenou podobu etudy – schéma (ukázka č. 4). Sbírka Mateje Olejára komplexně zpracovává problematiku nácviku stupnic a stupnicové techniky a může zajímavě doplnit a rozšířit stávající sbírky etud. Je dokladem toho, že nácvik techniky může u žáka probíhat na zajímavém hudebním materiálu a ne se stát jen nezáživným technickým výcvikem odtrženým od hudby. Dle mého názoru se Klavírní etudy se zaměřením na hru stupnic mohou stát vhodným materiálem pro začínajícího učitele, který zde najde odpovědi na všechny otázky týkající se stupnicové techniky a výběr široké škály etud pro mladší i starší žáky. Sbírka jistě osloví i zkušenějšího pedagoga například nabídkou k obohacení repertoáru žáků o etudy méně známé či díla samotného autora. Miroslava Raková

Recenze: k 1. lednu 2012 přidána recenze na knihu Rezidua Zdeňka Šimka – po kliknutí se zvětší


Výstava fotografií

Nakladatelství LYNX Vás zve na výstavu fotografií Jindřicha Pachty.

Kdo: Fotografie Jindřicha Pachty
Kdy: 6. – 25. ledna 2007
Kde: Galerie Jamborův dům, Tišnov

Vernisáž výstavy v sobotu 6. ledna 2007 v 10 hodin
Úvodní slovo: básnířka EVA VODIČKOVÁ
Hudební doprovod: ZUŠ TIŠNOV

Otevřeno denně 10 – 12 a 14 – 17 hodin, mimo pondělí.

Pozvánka: Pozvánka


Už jste si zahráli naše miniPexeso?
miniPexeso